โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield Alcohol 75% ผ้าเช็ดมือ แอลกอฮอล์