โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ กล่องครอบป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย และอาหารแห้ง