โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แว่นตาครอบกันละออง และเสื้อกันฝน