โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบรถพยาบาล จากบริษัท เชี่ยวชาญ อินดัสทรี่ จำกัด และบริษัท เอส.เอส.เค กลการ จำกัด