โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด ชนิดใช้กระบอกฉีดยา และเปลเข็นผู้ป่วยแบบบล็อกหัวได้