โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุด Poly Gown (ชุดคลุมพลาสติก) และหน้ากากอนามัย Secure Fit Face Mask 3D