โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ที่คลุมรองเท้า (Leg cover)