โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Box for ET tube และ Face Shield