โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ถุงมือยาง และ Shoe covers