โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield Gown Isolate และหมวกคลุมผม