โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์