โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์