โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุดปกป้องร่างกาย PPE และ Face Shield