โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุดปกป้องร่างกาย PPE และกระดาษกาว