โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์