โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์ เจล Face Shield และน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพ่นที่พื้น