โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบของบริจาค บริษัท Sopa pohlmann