โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield ชุดปกป้องร่างกาย PPE และกล่องครอบผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ขณะใส่ท่อช่วยหายใจ