โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Alcohol Gel และ Alcohol 70%