โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาค สมทบทุน กองทุน “สู้ภัยโควิด” และหน้ากากอนามัย N95