โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ขนมไทยอร่อย แบรนด์ “ใบพาย by บ้านครูเปรม”