โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบชุดป้องกันสารเคมี และชุด CLEANROOM