โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวกระเทียม ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง