โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ที่กดแอลกอฮอล์เจล แบบเท้าหยียบ