โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อุปกรณ์สำหรับป้องกัน COVID-19