โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินสนับสนุนสร้างห้องตรวจปลอดเชื้อความดันลบ และห้องหัตถการแรงดันลบ