โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Leg cover และ Isolation Gown