โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield และหน้ากากอนามัย