โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุด PPE และ แอลกอฮอล์ 75 %