โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ สตรอว์เบอร์รี่ดยเกิร์ต และขนม