โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบพร้อมอุปกรณ์, ชุด PPE Face shield และหน้ากากอนามัย