โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ผ้าคลุมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ