โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย