โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ถุงบุญ “ข้าวสาร อาหารแห้ง”