โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วงาน เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี พ.ศ.2562