โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

You may also like...