โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อคัดกรองวัณโรคแรกรับในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา

กิจกรรมโรงพยาบาล on 27 Nov , 2018