โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อคัดกรองวัณโรคแรกรับในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา