โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560