โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต รุ่นที่6

กิจกรรมโรงพยาบาล on 27 Nov , 2018