โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต รุ่นที่6