โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการสาธารณสุขร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน