โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วม พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์