โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วม โครงการ”ทำความดี ถวายอาลัยแด่พ่อหลวง”