โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา)