โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม “Quality of Love” เพราะรัก…จึงอยากให้รู้