โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม โครงการวันโรคหลอดเลือดสมอง “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่4 เฉลิมพระเกียรติฯ”