โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์