โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยการส่องกล้อง