โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562