โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ออกโรงครัวพระราชทานและถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล