โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ